Nem kell meggyőzni egymást. Megérteni igen.

Adatkezelési tájékoztató

(A 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Adatvédelmi Rendeletet alapján)

A Közös Halmaz Alapítvány a http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon tárolt adatok köréről, és az azzal kapcsolatos eljárásokról, továbbá az információátadás céljából kezelt egyes személyes adatok kezeléséről


A Közös Halmaz Alapítvány (székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17.; adószám: 18659324-1-41., együttes képviselő: Gárdos Tamás és László Róbert kuratóriumi tagok; továbbiakban: Adatkezelők) az általa fenntartott http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon vagy annak közvetítésével az I. , II.1. , II.2. és III. pontban körülírt személyes adatokat kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelők gondoskodnak a kezelt adatok jogi és biztonságtechnikai védelméről.

Jelen tájékoztatóban a weboldalon vagy weboldal közbeiktatásával megvalósuló adatkezelésekről, illetve a kapcsolattartási és informálási céllal történő egyes adatgyűjtésekről nyújt tájékoztatást.

I. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Az Adatkezelők által üzemeltetett weboldal, mint minden honlap, használ és tárol ún. cookie-kat, ezek a cookie-k a böngészéshez feltétlenül szükséges kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- ideiglenesen azonosíthatóvá válhatnak.

Az Adatkezelők a http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon keresztül a következő típusú cookie-kat tárolják és használják:

 • Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k, ezek célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Hivatalos tájékoztatás

 • Az Adatkezelők székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17
 • Az adatkezelés helye: a Felhasználó számítógépe vagy böngészőeszköze
 • Az Adatkezelők elektronikus elérhetősége: info@kozoshalmaz.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása,
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a http://www.kozoshalmaz.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről
 • Az érintettek köre: http://www.kozoshalmaz.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún Felhasználók.
 • A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún. feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k.
 • Az adatkezelés célja: a böngészés technikai biztosítása.
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok a böngészés befejezését követően törlődnek
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelők munkatársai

Amennyiben a kódsorozatokkal kapcsolatban további kérdése merülne fel, az Adatkezelők kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást kötelesek nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelők válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II. A weboldalon közzétett elérhetőségek útján történő kapcsolatfelvétel

II.1. Amennyiben a weboldalon közzétett email cím útján kívánnak velünk kapcsolatba lépni, és rendelkezésre bocsátják a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, úgy ezen adatok kezelése mindaddig megtörténik, amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri. A rendelkezésre bocsátott adatok kezeléshez azok kifejezett törlése iránti kérelem előterjesztéséig az elektronikus levelezést kezdeményező személy kifejezetten hozzájárul.

Hivatalos tájékoztatás

 • Az Adatkezelők székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17
 • Az adatkezelés helye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17
 • Az Adatkezelők elérhetősége: info@kozoshalmaz.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint járul hozzá kapcsolatfelvétel esetén személyes adatai kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: az info@kozoshalmaz.hu címen kapcsolatfelvételt kezdeményező személy.
 • A kezelt adatok köre: az Érintett által a kapcsolatfelvételhez rendelkezésre bocsátott személyes adatok köre
 • Az adatkezelés célja: az Érintettekkel történő kapcsolattartás
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlése iránti kérelem előterjesztéséig
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelők munkatársai

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelők kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást kötelesek nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelők válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

II.2. Amennyiben jelen weboldalon közzétett telefonszám útján kapcsolatban kívánnak velünk lépni, és a rendelkezésre bocsátják a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat, úgy ezen adatok kezelése mindaddig megtörténik, amíg az adatok törlését az Érintett nem kéri. Az rendelkezésre bocsátott adatok kezeléshez azok kifejezett törlése iránti kérelem előterjesztéséig a telefonos kapcsolatfelvételt kezdeményező személy kifejezetten hozzájárul.

Hivatalos tájékoztatás

 • Az Adatkezelők székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17
 • Az adatkezelés helye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17
 • Az Adatkezelők elérhetősége: info@kozoshalmaz.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása,
 • Aozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint járul hozzá kapcsolatfelvétel esetén személyes adatai kezeléséhez.
 • Az érintettek köre: a weboldalon közzétett telefonszámon kapcsolatfelvételt kezdeményező személy.
 • A kezelt adatok köre: az Érintett által a kapcsolatfelvételhez rendelkezésre bocsátott személyes adatok kör
 • Az adatkezelés célja: az Érintettekkel történő kapcsolattartás
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlése iránti kérelem előterjesztéséig
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelők munkatársai

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelők kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást kötelesek nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelők válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III. Személyes adatok kezelése kapcsolattartási és tájékoztatási céllal

A Közös Halmaz Alapítvány a vele munkakapcsolatban álló személyek egyes személyes adatait annak érdekében kezeli, hogy biztosítsa velük az elektronikus kapcsolattartást, és informálhassa őket a szervezet által lényegesnek ítélt eseményekről, rendezvényekről.

Az adatkezelésre akkor kerül sor, ha az Érintett személy – megfelelő formula alkalmazásával - az adatbázisra elektronikus úton kifejezetten feliratkozik a neve, elektronikus levélcíme és opcionálisan telefonszáma (hang és/vagy képátvitelre alkalmas elektronikus hírközlési eszköz azonosítója: továbbiakban: telefon) és szervezete megadásával. Az adatkezeléshez való hozzájárulás nyilvános közéleti rendezvényekre történő regisztrációkor is megadható az erre rendszeresített űrlap kitöltésével és Adatkezelőkhöz történő visszajuttatásával.

Az adatot az Adatkezelők mindaddig kezelik, míg az adatbázisról az érintett kifejezett nyilatkozattal – elektronikus úton vagy írásbeli nyilatkozattal – le nem iratkozik.

Az Adatkezelők és az Érintettek közötti kapcsolattartás elektronikus levélben vagy telefonon történik.

Hivatalos tájékoztatás

 • Az Adatkezelők székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17.
 • Az adatkezelés helye: 1133 Budapest, Kárpát utca 35. 5/17.
 • Az Adatkezelők elérhetősége: info@kozoshalmaz.hu
 • Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása.
 • Hozzájárulás az adatkezeléshez: az Érintett a http://www.kozoshalmaz.hu weboldalon közzétett tájékoztatás szerint, elektronikus levélben külön nyilatkozattal járul hozzá személyes adatai kezeléséhez. Nyilvános rendezvények esetén az Érintett regisztrációs űrlap megfelelő kitöltéséve járul hozzá adatainak kezeléséhez,
 • Az érintettek köre: az Adatkezelőkkel szakmai kapcsolatban lévő, a szervezet működéséről és nyilvános közéleti rendezvényeiről informálódni kívánó személyek.
 • A kezelt adatok köre:
  • név
  • email cím
  • szervezet, ahol dolgozik (opcionális)
  • telefonszám (elektronikus hírközlési eszköz azonosító – opcionális)
 • Az adatkezelés célja: az Érintettekkel történő kapcsolattartás, információcsere
 • Az adatkezelés időtartama: az adatok törlése iránti kérelem előterjesztéséig
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személye: az Adatkezelők munkatársai

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelők kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást kötelesek nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelők válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról