Nem kell meggyőzni egymást. Megérteni igen.

Oktatási programunk


A Közös Halmaz Alapítvány célja, hogy beindítsa a kölcsönös megértésen alapuló párbeszédet többek között Trianonról, a holokausztról, a világháborúkról, a diktatúrákról, 1956-ról vagy a rendszerváltásról. Mindannyian szabadulni szeretnénk attól a gyűlölködéstől, ami a történelmi traumáinkról szóló közbeszédet uralja. Tartós eredmény eléréséhez a középiskolás generáció megszólítása szükséges: ők azok, akik kellőképp kíváncsiak és gyanakvók ahhoz, hogy merjék megkérdőjelezni a leegyszerűsített féligazságokat, a kirekesztő reflexiókat.

A köztéri kiállításon megismert ajtókat oktatási segédanyagként használva a Közös Halmaz önkéntesei középiskolákban tartanak csoportfoglalkozásokat. A beszélgetések során egymás véleményének meghallgatására, kulturált vita kibontakoztatására törekszünk. Tapasztalataink szerint ezek a foglalkozások alkalmasak arra, hogy a korábban tabuként kezelt történelmi traumákról könnyeden, az eltérő családi megélésekre mégis érzékenyen alakuljon ki párbeszéd a diákok között.

A középiskolás korosztályon belül főként a 11–12. osztályos diákoknak tartjuk foglalkozásainkat. Nem történelmi tényanyag feldolgozásával, történelemtanítással foglalkozunk, bizonyos történelmi ismeretekre mégis szükség van ahhoz, hogy a XX. századi magyar történelem kapcsán beszélgetés indulhasson. Ez a korosztály már rendelkezik ilyen ismeretekkel.

Hosszú távú célunk, hogy projektünk a módszertan átadásával beépüljön a formális oktatás keretei közé.

Munkánkat akkor végezzük jól, ha elérjük, hogy a diákok kérdéseket tegyenek fel maguknak, egymásnak, családtagjaiknak a történelmi emlékezettel, az arról szóló közbeszéddel kapcsolatban.

Oktatási tevékenységünk
Oktatási tevékenységünk
Oktatási tevékenységünk
Oktatási tevékenységünk
Oktatási tevékenységünk
Oktatási tevékenységünk